Děj knihy

 

Svatá Temnota: Zelené pláště – (ne)tradiční hrdinská fantasy ze světa Bohů, mágů a sil všehomíra.
Ve Svatém Království Všemocných Bohů oficiálně panuje král, faktickou moc však drží v rukou velekněz Řádu Gunnar. Jeho přáním a posedlostí je zničit Temné rytíře, sektu pečlivě vycvičených bojovníků, kteří narušují jeho autoritu a zabíjí jeho kněze. 
Když se do napjaté situace narodí dědic Temného vládce, situace se vyhrotí. Dítě musí být z vůle Bohů obětováno!
Jenže plán nevychází podle veleknězových představ. Do mocenských bojů mezi nepřátelskými stranami víceméně náhodou zasáhne malý chlapec Astar, který zachrání pronásledované dítě a svým nadáním vzbudí pozornost Temného vládce i kněží Řádu.

 

Podívejte se, co všechno v knize najdete: